Letáky nabízených služeb MDPO pro obchodního zástupce

Grafický návrh letáků nabízených služeb pro Městský dopravní podnik Opava, a.s..

Cílem bylo jedním univerzálním letákem zahrnout všechny nabízené služby. Další letáky se již dopodrobna věnovaly konkrétní službě. Výstupem bylo 6 letáků, které mají především usnadnit práci obchodního zástupce.

Doplňkem byl info leták pro seniory. Leták pro veřejné akce, kterých se MDPO účastní.

  • Návrh grafiky 100% 100%
  • Export pro klienta / Archivace pro klienta na cloudovém uložišti 100% 100%

Diskuze